User experience w praktyce

Jest to termin bardzo często używany w kontekście projektowania stron internetowych, dosłownie tłumaczy się user experience jako wszelkie „doświadczenia użytkownika”, jakie ten posiada przy okazji kontaktu z daną

Read More